A A A

No 47/2 2021

Adebayo Samson Adeoye, Adetinuke Oluwakemi Akintan

PERCEIVED GENERATION OF CAPITAL ASSETS FROM THE UTILIZATION OF JATROPHA AMONG RURAL HOUSEHOLDS OF THE OYO STATE

[Korzyści finansowe, środowiskowe oraz zdrowotne uprawy jatrofy w ocenie wiejskich gospodarstw domowych ze Stanu Oye w Nigerii]

p. 57–64

 

Miłosz Gawryło

PRODUCTION MANAGEMENT, SYSTEMS AND PRODUCTION TYPES

[Zarządzanie produkcją, systemami i typami produkcyjnymi]

p. 65–73

 

Mangilal

FEMALE DOMESTIC WORKERS OF INDIA: CHALLENGES AND EMERGENT ISSUES

[Praca kobiet w indyjskich gospodarstwach domowych: wyzwania i problemy]

p. 75-81

 

Arkadiusz Tomaszek

LEGAL REGULATIONS UNDERTAKEN IN ORDER TO ACHIEVE THE OBJECTIVES OF THE EUROPEAN GREEN DEAL. POLISH PERSPECTIVE

[Uregulowania prawne podjęte w celu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Perspektywa Polska]

p. 83-88

 

Kinga Windys

DIGITAL TRANSFORMATION AS AN IMPORTANT ELEMENT IN THE PROCESS OF CREATING A CIRCULAR ECONOMY

[Transformacja cyfrowa jako istotny element w procesie kreowania gospodarki o obiegu zamkniętym]

p. 89-95

 

Magdalena Woźniak

POLAND AS A COUNTRY WITH THE POTENTIAL FOR INTENSIVE DEVELOPMENT OF INTELLIGENT AGRICULTURE

[Polska jako kraj o potencjale do intensywnego rozwoju inteligentnego rolnictwa]

p. 97-102