A A A

No 46/1 2021

Naveed Anjum, Magdalena Kozera-Kowalska

GROWTH OF BLUE ECONOMY THROUGHOUT HISTORY AND ITS POTENTIAL IN A DEVELOPING NATION LIKE BANGLADESH

[Rozwój błękitnej gospodarki na przestrzeni dziejów i jej potencjał w kraju rozwijającym się na przykładzie Bangladeszu]

s. 5–14

 

Muhammed Hydara

THE NEXUS BETWEEN GOVERNMENT AID AND AGRICULTURAL PRODUCTIVITY: A POTENTIAL POVERTY ALLEVIATION TOOL IN THE GAMBIA POST COVID-19: AN EMPIRICAL ANALYSIS (PART 1: THEORETICAL BACKGROUND)

[Związek między pomocą rządową a wydajnością rolnictwa: potencjalne narzędzie ograniczania ubóstwa

w Gambii po COVID-19: analiza empiryczna (część 1: zarys teoretyczny)]

s. 15–22

 

Muhammed Hydara

NEXUS BETWEEN GOVERNMENT AID AND AGRICULTURAL PRODUCTIVITY: A POTENTIAL POVERTY ALLEVIATION TOOL IN THE GAMBIA POST COVID-19: AN EMPIRICAL ANALYSIS (PART 2: FINDINGS AND DISCUSSION)

[Związek między pomocą rządową a wydajnością rolnictwa: potencjalne narzędzie ograniczania ubóstwa

w Gambii po COVID-19: analiza empiryczna (część 2: badania i dyskusje)]

s. 23–28

 

Maria Iwińska

APPLICATION OF OUTSOURCING IN MICROENTERPRISES AND SMALL ENTERPRISES

[Zastosowanie outsourcingu w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach]

s. 29–36

 

Łukasz Nasiadka

MEDIATION IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

[Mediacja w postępowaniu administracyjnym]

s. 37–42

 

Niyi Jacob Ogunode, Deborah Jegede

EVALUATION OF FACTORS RESPONSIBLE FOR INADEQUATE INFRASTRUCTURAL FACILITIES IN PUBLIC UNIVERSITIES IN NORTH CENTRAL NIGERIA

[Ocena czynników odpowiedzialnych za nieodpowiednie wyposażenie infrastrukturalne w publicznych

szkołach wyższych w północno-środkowej Nigerii]

s. 43–50