A A A

No 45/4 2020

Małgorzata Bogusz

PROJECT MANAGEMENT FROM EU FUNDS UNDER THE ERASMUS + PROGRAM

[Zarządzanie projektami ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+]

p. 171–176

 

Ramadan Gashi, Berat Aqifi, Agron Fetiu, Hysen Sogojeva

PUBLIC DEBT IN THE REPUBLIC OF KOSOVO DURING THE PERIOD (2009-2017) AND IMPACT ON THE NATIONAL ECONOMY
[Dług publiczny w Republice Kosowa w latach 2009–2017 i jego wpływ na gospodarkę narodową]

p. 177–181

 

Michał Hoffa

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF A LISTED AGRI-FOOD COMPANY ON THE EXAMPLE OF KERNEL HOLDING S.A.

[Analiza efektywności finansowej notowanej spółki przemysłu rolno-spożywczego na przykładzie KERNEL HOLDING S.A.]

p. 183–190

 

Łukasz Nasiadka

THE INFLUENCE OF CONSENSUAL MODES IN THE ASPECT OF OBEY THE PRINCIPLES OF MATERIAL TRUTH

[Wpływ trybów konsensualnych w aspekcie obowiązywania zasady prawdy materialnej]

p. 191-196

 

Ogunode Niyi Jacob

ADMINISTRATION OF PRIMARY SCHOOL EDUCATION IN NIGERIA: CHALLENGES AND THE WAYS FORWARD

[Zarządzanie edukacją w szkołach podstawowych w Nigerii: wyzwania i drogi rozwoju]

p. 197–205

 

Paulina Rusak - Romanowska

AGRICULTURAL PROPERTY ACQUISITION IN POLAND

[Nabywanie nieruchomości rolnych w Polsce]

p. 207–214