A A A

No 42/1 2020

Katarzyna Daniluk, Agata Lulewicz-Sas

Lean management in health care entities

[Lean management w podmiotach ochrony zdrowia]

p. 5-12

Małgorzata Dąbrowska

Legal procedures and consequences for a state of natural disaster in Poland – selected issues

[Tryb i konsekwencje prawne wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce – wybrane zagadnienia]

p. 13-17

Jolanta Martuszewska

Education for safety in the aspect of civil defence training

[Edukacja dla bezpieczeństwa w aspekcie przysposobienia obronnego]

p. 19-24

Jerzy Michalik

Process management in public administration based on The Polish Social Insurance Institution

[Zarządzanie procesowe w administracji publicznej na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]

p. 25-32

Klaudia Nawrot

The role of information on the label in the process of choosing food products

[Rola informacji na etykiecie w procesie wyboru produktu spożywczego]

p. 33-40

Andrey Tikhonov

Workers with Visual Disabilities in the 21st Century

[Pracownik z niepełnosprawnością wzrokową w XXI wieku]

p. 41-48