A A A

No 41/4 2019

Rafał Baum

ANTHROPOCENE AS A CHALLENGE FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

[ANTROPOCEN JAKO WYZWANIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO]

s. 313–320

 

Ecem Börekci, Cüneyt Yenal Kesbiç

EFFICIENCY WAGE MODEL IN THE ROMERIAN PERSPECTIVE

[MODEL EFEKTYWNOŚCI W PERSPEKTYWIE ROMERA]

s. 321–327

 

Jakub Hadyński, Karolina Józefowicz

OPPORTUNITIES AND BARRIERS OF FOOD FRANCHISE SYSTEMS IN RURAL AREAS

[SZANSE I BARIERY SYSTEMÓW FRANCZYZOWYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH]

s. 329–336

 

Bolesław Hryniewicki

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION AT THE SCHOOL COMPLEX NO. 4 PODLASIE REGION IN BIELSK PODLASKI ON THE EXAMPLE OF THE RESULTS OF THE OLYMPIAD IN AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND SKILLS

[CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH]

s. 337–346

 

Mikołaj Jalinik, Krzysztof Łukaszuk

LENDING OF AGRICULTURAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF BANK SPÓŁDZIELCZY IN BIELSK PODLASKI

[KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIELSKU PODLASKIM]

s. 347–356

 

Grzegorz Marciniak, Agnieszka Sapa, Joanna Kobus-Cisowska, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Mateusz Marciniak

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOOD MARKET BASED ON AN EXAMPLE OF DAIRY PRODUCTS

[ROZWÓJ RYNKU ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW NABIAŁOWYCH]

s. 357–367

 

Marianna Sztor, Anna Jęczmyk

TERRORIST ATTACKS AND THE CHOICE OF TOURIST DESTINATION

[ATAKI TERRORYSTYCZNE A WYBORY MIEJSC WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH]

s. 369–375