A A A

No 40/3 2019

Karolina Sowa, Bartłomiej Bajan

FOOD CONSUMPTION MODELS AROUND THE WORLD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

[MODELE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI]

article, p. 219-226

 

Joanna Bartkowicz

SENSORY ASSESSMENT AND DETERMINANTS OF ACCEPTANCE OF A FRUIT COCKTAIL WITH EDIBLE INSECTS (HOUSE CRICKETS, ACHETA DOMESTICUS L.) IN A SELECTED GROUP OF CONSUMERS

[SENSORYCZNA OCENA ORAZ DETERMINANTY AKCEPTACJI KOKTAJLU OWOCOWEGO Z OWADAMI JADALNYMI –
ŚWIERSZCZEM DOMOWYM ACHETA DOMESTICUS L. WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY KONSUMENTÓW]

article, p. 227-234

 

Marcin Dziedziński, Elżbieta Goryńska-Goldman, Joanna Kobus-Cisowska, Oskar Szczepaniak, Grzegorz Marciniak

PROBLEM OF OVERCONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG POLISH POPULATION

[PROBLEM NADKONSUMPCJI SUPLEMENTÓW DIETY PRZEZ POLAKÓW]

article, p. 235-242

 

Jakub Hadyński, Natalia Genstwa

CHANGES IN THE LEVEL OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND IN THE YEARS 1999-2017

[ZMIANY POZIOMU KONSUMPCJI PIECZYWA W POLSCE W LATACH 1999-2017]

article, p. 243–251

 

Agnieszka Piotrowska – Puchała, Sylwia Stasiak

CONSUMERS' BEHAVIOR TOWARDS THE PHENOMENON OF WASTE OF FOOD - CASE STUDY

[ZACHOWANIE KONSUMENTÓW WOBEC ZJAWISKA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI – ANALIZA PRZYPADKU]

article, p. 253–260

 

Anna Platta

ATTITUDES AND DIETARY PREFERENCES OF THE CHOSEN GROUP OF ELDERLY PEOPLE WITH REGARD TO THE NEW AND UNKNOWN FOOD AND HEALTHY FOCUSED PRODUCTS

[POSTAWY I PREFERENCJE ŻYWIENIOWE WYBRANEJ GRUPY OSÓB STARSZYCH WZGLĘDEM ŻYWNOŚCI NOWEJ I NIEZNANEJ ORAZ PRODUKTÓW PROZDROWOTNYCH]

article, p. 261–269

 

Nina Stępnicka

FOODSHARING VS ENVIRONMENTAL AND FOOD SECURITY OF THE STATE CONSIDERING THE CASE OF JADŁODZIELNIA

[FOODSHARING A BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE I ŻYWNOŚCIOWE PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU JADŁODZIELNI]

article, p. 271–277

 

Agata Stolecka-Makowska

MANIFESTATIONS OF RELATIONSHIP MARKETING IN THE PROCESS OF ONLINE GROCERY SHOPPING

[PRZEJAWY MARKETINGU RELACYJNEGO W PROCESIE ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE]

article, p. 279–285

 

Anna Szczepańska-Przekota

SEASONALITY OF WHEAT PRICES IN POLAND AND THE UNITED STATES

[SEZONOWOŚĆ CEN PSZENICY W POLSCE I STANACH ZJEDNOCZONYCH]

article, p. 287–296

 

Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE SUPPLY OF COCOA BEANS

[OKREŚLENIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAŻ ZIARNA KAKAOWEGO]

article, p. 297–306