A A A

No 39/2 2019

Paweł Chudziński

RESULTS OF POLISH WATERWORKS ACTIVITIES

[WYNIKI DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH]

article, p. 109-116

 

Anna Dudoń, Małgorzata Bogusz

SENIORS AS POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF LOW SEASON TOURISM

[SENIORZY JAKO POTENCJAŁ ROZWOJU TURYSTYKI POZASEZONOWEJ]

article, p. 117-124

 

Szymon Godyla, Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus

CONSUMERS' OPINIONS ABOUT THE REGIONAL PRODUCT "KOŁOCZ ŚLĄSKI”

[OPINIE KONSUMENTÓW NA TEMAT PRODUKTU REGIONALNEGO "KOŁOCZ ŚLĄSKI]

article, p. 125-132

 

Izabela Hasińska            

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF BIOTECHNOLOGICAL INVENTION PROTECTION

[PRAWNO EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY WYNALAZKU BIOTECHNOLOGICZNEGO]

article, p. 133-140

 

Karolina Jąder  

RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES IN A REGIONAL PERSPECTIVE

[ZALEŻNOŚCI MIĘDZY  PRODUKCJĄ I KONSUMPCJĄ WARZYW W UJĘCIU REGIONALNYM]

article, p. 141-151

 

Barbara Kołodziej          

STAFF TURNOVER; BETWEEN THE NORM AND THE BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

[ROTACJA PRACOWNIKÓW; POMIĘDZY NORMĄ A BARIERĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI]

article, p. 153-161

 

Barbara Kutkowska, Dominika Mańkowska, Tomasz Pilawka,  Mirosław Struś

OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT IN LOWER SILESIA IN THE LIGHT OF THE STRATEGY FOR RESPONSIBLE DEVELOPMENT

[MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ŚWIETLE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU]

article, p. 163-172

 

Eugeniusz Michalski

MANAGEMENT OF DISTRIBUTION CHANNELS

[ZARZĄDZANIE KANAŁAMI DYSTRYBUCJI]

article, p. 173-183

 

Iwona Oleniuch, Izabela Cichocka        

FOOD CONSERVATISM AND CONSUMER ETHNOCENTRISM - RELATIONS AND REFERENCES

[KONSERWATYZM ŻYWIENIOWY A ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI – RELACJE I ODNIESIENIA]

article, p. 185-193

 

Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski, Agnieszka Maciąg          

ANALYSIS OF RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS IN CATERING ENTERPRISES

[ANALIZA RELACJI Z DOSTAWCAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH GASTRONOMICZNYCH]

article, p. 195-202

 

Agnieszka Widawska-Stanisz, Barbara Majewska

THE CONTRIBUTION OF CULINARY EVENTS TO MARKET RELATIONSHIPS AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE KRAKÓW-CZĘSTOCHOWA UPLAND

[IMPREZY KULINARNE JAKO ELEMENT BUDOWANIA RELACJI RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ]

article, p. 203-210

 

Weronika Wyduba        

REVIEW OF THE MONOGRAPH "CONTINUITY AND CHANGE. ONE HUNDRED YEARS OF DEVELOPMENT OF THE POLISH COUNTRYSIDE"

[RECENZJA MONOGRAFII "CIĄGLOŚĆ I ZMIANA. STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI"]

article, p. 211-214