A A A

No 38/1 2019

Marzena Czarnecka

CONSUMER BEHAVIOUR TOWARD RETAIL PRICE ON THE ELECTRICITY MARKET
[ZACHOWANIA KONSUMENTÓW A CENY NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ]

article, p. 5-11

 

Zdzisława Dacko-Pikiewicz
VALUES AS AN ELEMENT OF FAMILY BUSINESS IDENTITY
[WARTOŚCI JAKO ELEMENT TOŻSAMOŚCI FIRMY RODZINNEJ]

article, p. 13-18

 

Mariola Dźwigoł-Barosz
LEADER IN THE PROCESS OF CHANGE OF A MODERN ENTERPRISE
[LIDER W PROCESIE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA]

article, p. 19-27

 

Krzysztof Firlej
TRANSFER WIEDZY I DYFUZJA INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŻYWCZYCH W SEKTORZE MŚP

[TRANSFER OF KNOWLEDGE AND DIFFUSION OF INNOVATIONS IN THE FOOD ENTERPRISES IN SMES (SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES) SECTOR]

article, p. 29-36

 

Agata Kosmalska

ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
[THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP]

article, p. 37-44

 

Dominika Mańkowska, Stanisław Minta, David E. Kalisz
THE “LOWER SILESIAN RURAL RENEWAL” PROGRAM AS AN EXAMPLE OF AN INSTRUMENT OF IMPACT OF REGIONAL POLICY IN RURAL AREAS

[PROGRAM ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ JAKO PRZYKŁAD INSTRUMENTU ODDZIAŁYWANIA POLITYKI REGIONALNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH]

article, p. 45-52

 

Michał Mierzejewski
PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA KRYPTOWALUTY W STOSUNKU PRACY
[ISSUE OF PRACTICAL USE OF CRYPTOCURRENCY IN THE LABOUR RELATIONS]

article, p. 53-57

 

Radosław Miśkiewicz, Mariola Dźwigoł-Barosz                                  
POLISH REGIONAL POLICY - CONTEMPORARY CONDITIONS
[POLSKA POLITYKA REGIONALNA - WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA]

article, p. 59-68

 

Joanna Mnich, Zbigniew Wiśniewski
PODEJŚCIE PROCESOWE A STRUKTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ

[PROCESS APPROACH VERSUS  ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN UNIVERSITY MANAGEMENT]

article, p. 69-75

 

Paweł Piotr Nowak
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE NEOLIBERALNYCH MODELI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI PUBLICZNYMI

[SOCIAL CONSEQUENCES OF NEOLIBERAL MODELS OF PUBLIC SERVICES MANAGEMENT]

article, p. 77-85

 

Anita Perska-Tembłowska
ROLA ANALIZY OTOCZENIA W STRATEGIACH ROZWOJU GMIN

[THE ROLE OF THE ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT IN COMMUNE DEVELOPMENT STRATEGIES]

article, p. 87-93

 

Grzegorz Przekota
ESTIMATION OF THE FRACTAL DIMENSION OF THE FUTURES CONTRACTS FOR WHEAT ON GLOBAL STOCK EXCHANGES

[SZACOWANIE WYMIARU FRAKTALNEGO SZEREGÓW KONTRAKTÓW FUTURES NA PSZENICĘ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH]

article, p. 95-101