A A A

No 35/2 2018

Dobrochna Augustyniak
PODEJŚCIA, METODY I ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SZACOWANIA ZMIAN ILOŚCI WĘGLA ZAKUMULOWANEGO W PRODUKTACH DRZEWNYCH

[APPROACHES TO, AND METHODS AND ASSUMPTIONS OF, EMBODIED CARBON ACCOUNTING IN HARVESTED WOOD PRODUCTS]

article, p. 109–117

 

Małgorzata Bogusz
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA W WYBRANYCH KRAJACH UE – STUDIUM PRZYPADKU

[NON AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP IN SELECTED EU COUNTRIES: A CASE STUDY]

article, p. 119–123

 

Lidia Jabłońska-Porzuczek
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ

[PROFESSIONAL ACTIVITY OF PEOPLE ELDERLY IN SELECTED COUNTRIES OF EASTERN EUROPE]

article, p. 125–133

 

Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Anna Fedorczuk
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ – STUDIUM PRZYPADKU SEKTORA HOTELARSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

[USE OF UNION FUNDS IN TOURIST ECONOMY: A CASE STUDY IN THE HOSPITALITY SECTOR IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP]

article, p. 135–142

 

Mateusz Kaleta
WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNYCH W PROCESACH REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

[SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR EMPLOYEE RECRUITMENT]

article, p. 143–150

 

Julia Krysztofiak, Karolina Pawlak
ZNAKI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI JAKO ELEMENT ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI POLSKICH KONSUMENTÓW

[FOOD QUALITY LABELS AS AN ASPECT OF FOOD SECURITY FOR THE POLISH CONSUMERS]

article, p. 151–161

 

Władysława Łuczka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDENTÓW POZNAŃSKICH UCZELNI

[ENTREPRENEURIAL SKILLS OF POZNAŃ-BASED UNIVERSITY STUDENTS]

article, p. 163–170

 

Mariusz Malinowski, Aleksander Wasiuta
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA – POSZUKIWANIE ZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNYCH NA POZIOMIE POWIATÓW W WOJEWÓDZTWACH LUBUSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM

[ENTREPRENEURSHIP AND EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE: INVESTIGATING THE SPATIAL RELATIONSHIPS AT DISTRICT LEVEL IN THE LUBUSKIE AND ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIPS]

article, p. 171–179

 

Stanisław Minta, Jarosław Uglis
ZNACZENIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

[THE IMPORTANCE OF DIRECT SALES IN DEVELOPMENT OF RURAL AREAS]

article, p. 181–187

 

Dorota Pasińska
SPOŻYCIE MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE W LATACH 2005–2016

[PORK CONSUMPTION IN POLISH HOUSEHOLDS IN 2005–2016]

article, p. 189–197

 

Marcin Polowczyk, Rafał Baum
WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESEM DOSTAW SUROWCA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA SEKTORA CUKROWNICZEGO

[THE USE OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE RAW MATERIAL SUPPLY PROCESS ON THE EXAMPLE OF A SUGAR SECTOR ENTERPRISE]

article, p. 199–206

 

Aneta Szumicka, Justyna Górna

ISTOTA KOMUNIKOWANIA O RYZYKU ZWIĄZANYM Z ZAGROŻENIAMI W PROCESIE PRODUKCJI OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW CERTYFIKOWANYCH NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

[THE ESSENCE OF COMMUNICATING THE RISK ASSOCIATED WITH HAZARDS IN FOOD PACKAGING PRODUCTION PROCESSES, AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF COMPANIES ACCREDITED TO BRC STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ]

article, p. 207–212

 

Intercathedra_2(35)2018.pdf