A A A

No 34/1 2018

Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn

INCOME INEQUALITIES OF WIELKOPOLSKA PROVINCE COMMUNES IN 2005-2015

[NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 2005–2015]

article, p. 5–12

 

Olga Grabowska-Chenczke, Magdalena Kozera-Kowalska, Magdalena Maćkowiak 

A CONTRIBUTION TO RESEARCH ON THE SOCIO-ECONOMIC PROFILE OF FEMALE RESIDENTS OF RURAL FARMING AREAS

[SPOŁECZNO-EKONOMICZNY PROFIL MIESZKANEK WSI ROLNICZYCH W POLSCE – PRZYCZYNEK DO BADAŃ]

article, p. 13–20

 

Ewa Kiryluk-Dryjska

APPLICATION OF A FAIR-DIVISION ALGORITHM TO EU RURAL DEVELOPMNET FUNDS ALLOCATION IN POLAND

[ZASTOSOWANIE ALGORYTMU SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU DO ALOKACJI FUNDUSZY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UE W POLSCE]

article, p. 21–28

 

Magdalena Kozera-Kowalska, Adam Koziolek

THE PLACE OF THE BRANCH PRESS IN THE KNOWLEDGE TRANSFER TO AGRICULTURE

[MIEJSCE PRASY BRANŻOWEJ W TRANSFERZE WIEDZY DO ROLNICTWA]

article, p. 29–34

 

Ewa Leszczyszyn

WOOD BY-PRODUCTS AND THEIR USE IN POLAND IN THE CONTEXT OF A DIRECT SURVEY OF WOOD PRODUCERS

[DRZEWNE PRODUKTY UBOCZNE I ICH ZAGOSPODAROWANIE W POLSCE – W ŚWIETLE BADANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUCENTÓW DRZEWNYCH]

article, p. 35–43

 

Ewa Mazur-Wierzbicka

AGRITOURISM AS A FORM OF SUSTAINABLE TOURISM

[AGROTURYSTYKA JAKO FORMA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI]

article, p. 45–53

 

Iulia C. Muresan, Gabriela O. Chiciudean, Felix H. Arion, Andra Porutiu, Rezhen Harun

CONSUMER PERCEPTION REGARDING CERTIFIED PRODUCTS

[PERCEPCJA KONSUMENTA DOTYCZĄCA PRODUKTÓW CERTYFIKOWANYCH]

article, p. 55–61

 

Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski

SINGLE AREA PAYMENTS AS AN INSTRUMENT TO MONITOR AGRARIAN CHANGES IN POLAND (PERIOD 2004-2013)

[JEDNOLITE PŁATNOŚCI OBSZAROWE JAKO NARZĘDZIE MONITORINGU PRZEMIAN AGRARNYCH W POLSCE (LATA 2004–2013)]

article, p. 63–72

 

Ewa Sikora, Justyna Górna, Tomasz Szablewski

RELEVANCE RATING OF ALLERGEN SURVEILLANCE IN SELECTED AREAS IN POULTRY MEAT PROCESSING PLANTS ALLOCATED IN POLAND AND GREAT BRITAIN

[OCENA ISTOTNOŚCI WYBRANYCH OBSZARÓW NADZOROWANIA ALERGENÓW W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA MIĘSA DROBIOWEGO ZLOKALIZOWANYCH W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII]

article,  p. 73–78

  

Monika Wojcieszak, Norbert Szalaty, Weronika Wyduba 

THE FUNCTIONING AND SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCER GROUPS IN POLAND IN THE PERSPECTIVE OF THE RDP FOR 2007-2013

[FUNKCJONOWANIE I POZIOM WSPARCIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE W PERSPEKTYWIE PROW 2007–2013]

article, p. 79–85

 

Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka

THE ATTITUDE OF POLISH SOCIETY TO RENEWABLE ENERGY SOURCES. SEGMENTATION BY GENDER

[STOSUNEK POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. SEGMENTACJA WEDŁUG PŁCI]

article, p. 87–93

 

Martin Zsarnoczky

THE IMPORTANCE OF TRADITION AND FOLK CUSTOMS IN GASTRO-TOURISM

[ZNACZENIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW LUDOWYCH W GASTROTURYSTYCE]

article, p. 95–102