A A A

Editorial Committee

Sławomir Kalinowski – redaktor naczelny / editor-in-chief

tel. 607 99 45 78, e-mail: kalinowski@up.poznan.pl, www.skalin.pl

 

Magdalena Kozera-Kowalska – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 848 7120, e-mail: kozera@up.poznan.pl

 

Elżbieta Mikołajczak – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 848 7369, e-mail: elzbieta.mikolajczak@up.poznan.pl

 

Anna Rzeszutko – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 848 7052, e-mail: rzeszutko@up.poznan.pl

 

Romana Głowicka-Wołoszyn – redaktor statystyczny / statistical editor
Wawrzyniec Czubak – redaktor tematyczny / topic editor
Barbara Hadryjańska – redaktor tematyczny / topic editor
Katarzyna Mydlarz – redaktor tematyczny / topic editor
Stanisław Tuchołka – skład komputerowy / desktop publishing
Weronika Wyduba – członek Komitetu / member of the Commitee