A A A

Editorial Committee

Redaktor Naczelna

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61 848 7120

e-mail: magdalena.kozera@up.poznan.pl

 

Magdalena Jaworska – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 848 7134, e-mail: jaworska@up.poznan.pl

 

Elżbieta Mikołajczak – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 848 7369, e-mail: elzbieta.mikolajczak@up.poznan.pl

 

Monika Wojcieszak-Zbierska  – sekretarz redakcji / scientific secretary

tel. 61 846 6375 , e-mail: monika.wojcieszak@up.poznan.pl

 

Romana Głowicka-Wołoszyn – redaktor statystyczny / statistical editor
Wawrzyniec Czubak – redaktor tematyczny / topic editor
Barbara Hadryjańska – redaktor tematyczny / topic editor
Katarzyna Mydlarz – redaktor tematyczny / topic editor
Stanisław Tuchołka – skład komputerowy / desktop publishing
Karolina Józefowicz – członek Komitetu / member of the Commitee