Rejestracja do akademików

akademiki-rejestracja-pl.png

Kandydaci przyjęci na studia (studenci 1 roku) zobowiązani są do wypełnienia wniosku – wzór wniosku na stronie:

https://puls.edu.pl/sites/default/files/student/wniosek-zal-1.pdf

a następnie, wniosek ten należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres Sekcji Studenckich Spraw Bytowych widoczny na stronie:

https://puls.edu.pl/student/pomoc-materialna

 

Rejestracja do Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rezerwacja trwa od 29 sierpnia do 4 września 2022 r.

Zapraszamy do rejestracji

Dane osobowe
Podaj przybliżoną wartość w kilometrach
Na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie wraz z numerem ID zgłoszenia (wymagany jest poprawny adres - sprawdź zapis)
Wydział

Uwaga,

w turze uzupełniającej kandydaci otrzymują miejsce w pokoju 2 lub 3 osobowym wskazanym przez administrację domów studenckich.

Preferowany dom studencki
Dane współlokatora
Podaj Dane sugerowanych współlokatorów

Uwaga!

Współlokatorzy mają obowiązek oddzielnego zarejestrowania się!

Przesłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości złożonych informacji i wiążącą się z nim odpowiedzialnością. Potwierdzenie oznacza zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dokonania wstępnej rezerwacji (pole obowiązkowe)