Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwsza pomoc przedmedyczna [edycja 1, Uczelnia dostępna] | Dział Projektów

Pierwsza pomoc przedmedyczna [edycja 1, Uczelnia dostępna]

Termin: 
07.12.2023
8:15 - 16:00
9 h dydaktycznych
edycja 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna - edycja 1
Termin: 7.12.2023 r. (czwartek)
Miejsce: DS Przylesie, ul. Wojska Polskiego 85
(po wejściu do DS. Przylesie należy kierować się schodami po lewej stronie w dół - do przyziemia)
Plan szkolenia:
Część I 08:15-10:30 (3 h dydaktyczne) 
Co to jest pierwsza pomoc, prawo o pierwszej pomocy, bezpieczeństwo udzielającego pomocy, schemat zgłoszenia wypadku/nagłego zachorowania, karta ICE (w nagłym wypadku), karta życia, samochodowa karta ratunkowa, zasady postepowania podczas wypadku na drodze, ocena oddechu, tętna, ciśnienia, pierwsza pomoc przy urazach: rany, krwotoki, złamania.
10:30-10:45 przerwa (kawowa)
Część II 10:45-13:00 (3 h dydaktyczne) 
Wstępna ocena stanu poszkodowanego, wywiad urazowo-chorobowy – jeśli jest możliwy, szybkie badanie urazowe, pozycja bezpieczna, ułożenie zależne od rodzaju urazów, ewakuacja z miejsca wypadku – chwyt Rauteka, omdlenie – pierwsza pomoc, osoba nieprzytomna – postępowanie
13:00-13:45 – przerwa (obiadowa)
Część III               13:45-16:00 (3 h dydaktyczne) 
Zatrzymanie krążenie – pierwsza pomoc, ABC resuscytacji, praktyczne wykonanie resuscytacji – osoba dorosła, dziecko, niemowlę na fantomach, odrębności resuscytacji u kobiet w ciąży, defibrylacja. Stany zagrażające zdrowiu i życiu – pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgowego, zachłyśnięcia, napadu padaczkowego, hipo i hiperglikemii, porażenia prądem.
Udział w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków projektu " Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier” (POWR.03.05.00-00-A013/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Limit miejsc: 16