Nowe kierunki

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchomił nowe kierunku studiów: