STAŻE 2.0. - ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Zakończyliśmy nabór dla studentów studiów magisterskich z: Zootechniki, Biologii stosowanej, Ekonomii oraz Finansów i Rachunkowości.

Drodzy Studenci i Drogie Studentki! 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń dla powyżej wymienionych kierunków studiów magisterskich. Dziękujemy serdecznie i bardzo cieszymy się, że tak chętnie zgłosiliście chęć udziału w programie stażowym. 

Po zakończeniu naboru dla wszystkich kierunków objętych wsparciem ogłosimy listy rankingowe. 

Przypominamy. Na listach rankingowych odszukacie się po indywidualnych numerach ID, które otrzymaliście mailowo po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymaliście potwierdzenia prosimy o kontakt z nami: staze@up.poznan.pl