UMP - Zostań młodym inżynierem środowiska

Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników

 
Numer: 
POWR.03.01.00-00-U100/17-01
Wartość: 
499.823,04 zł
Okres realizacji: 
Od 01.09.2018 do 31.08.2020