Uczelnia dostępna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier

 

Numer: 
POWR.03.05.00-00-A013/19-01
Wartość: 
3.999.926,82 zł
Okres realizacji: 
Od 01.10.2020 do 30.09.2023