Trzecia Misja

Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników
Numer: 
POWR.03.01.00-00-T204/18
Wartość: 
1.368.598,25 zł
Okres realizacji: 
Od 01.07.2019 do 30.06.2022