Studiujesz? Praktykuj! WRiB

Numer: 
POWR.03.01.00-00-S126/17
Wartość: 
3.200.639,75 zł
Okres realizacji: 
Od 01.11.2018 do 31.10.2020

O projekcie

W ramach projektu ponad 400 studentów i studentek Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zdobędzie doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio ze swoim kierunkiem studiów.

UCZESTNICY PROJEKTU TO:

- studenci i studentki III roku (studia stacjonarne, I stopień) z kierunków:

Biotechnologia, Ekoenergetyka, Rolnictwo, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska

 

- studenci i studentki II roku (studia stacjonarne, II stopień) z kierunków: 

Biotechnologia, Ekoenergetyka, Rolnictwo, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Informatyka Stosowana

Oferowane wsparcie

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • 200-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów I stopnia
  • 360-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów II stopnia
  • 240-godzinne zagraniczne staże zawodowe dla studentów I i II stopnia

 

  • Atrakcyjne stypendium stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania
  • Badania medycyny pracy
  • Zwrot kosztów opieki nad stażystą (dla pracodawców)

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dokumenty

Zapoznaj się z Regulaminem i zasadami realizacji staży udostępnionymi na naszej stronie internetowej

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Technologii Drewna

III piętro, pokój 330-331

ul. Wojska Polskiego 38/42

60-627 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: