Studiujesz - praktykuj WL i WTD

Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - projekt zakończony
 
Numer: 
POWR.03.01.00-00-S232/15
Wartość: 
1.902.225,64 zł
Okres realizacji: 
Od 01.09.2016 do 31.08.2018