Studiujesz - praktykuj WES

Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - projekt zakończony
 
Numer: 
POWR.03.01.00-00-S233/15
Wartość: 
1.573.557,32 zł
Okres realizacji: 
Od 01.09.2016 do 31.08.2018