Studiujesz - praktykuj II WNoŻiŻ

Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 
Numer: 
POWR.03.01.00-00-S081/17
Wartość: 
2.450.084,20 zł
Okres realizacji: 
Od 01.11.2018 do 31.10.2020

O projekcie

W ramach projektu ponad 358 studentów i studentek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu zdobędzie doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio ze swoim kierunkiem studiów.

UCZESTNICY PROJEKTU TO:

- studenci i studentki III roku Dietetyki (studia stacjonarne, I stopień)

- studenci i studentki II roku Dietetyki (studia stacjonarne, II stopień)

- studenci i studentki III roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka (studia stacjonarne, I stopień, tylko w roku akademickim 2019/2020)

- studenci i studentki IVroku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka (studia stacjonarne, I stopień)

- studenci i studentki II roku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka (studia stacjonarne, II stopień)

- studenci i studentki III roku Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (studia stacjonarne, I stopień, tylko w roku akademickim 2019/2020)

- studenci i studentki II roku Analityki Żywności (studia stacjonarne, II stopień)

 

Oferowane wsparcie

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • 120-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów I stopnia
  • 240-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów I i II stopnia
  • 360-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów II stopia
  • 480-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów II stopnia

 

  • Atrakcyjne stypendium stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania
  • Badania medycyny pracy
  • Zwrot kosztów opieki nad stażystą (dla pracodawców)

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dokumenty

Zapoznaj się z Regulaminem i zasadami realizacji staży udostępnionymi na naszej stronie internetowej:

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Technologii Drewna

III piętro, pokój 330-331

ul. Wojska Polskiego 38/42

60-627 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: