Studiujesz - praktykuj II WMWZ

Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla studentów WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 

Numer: 
POWR.03.01.00-00-S082/17
Wartość: 
2.087.715,26 zł
Okres realizacji: 
Od 01.11.2018 do 31.10.2020

O projekcie

W ramach projektu 290 studentów i studentek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zdobędzie doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio ze swoim kierunkiem studiów.

UCZESTNICY PROJEKTU TO:

- studenci i studentki II roku z kierunku Agroturystyka (studia stacjonarne, I stopień, IV semestr)

- studenci i studentki III roku z kierunków: Agroturystyka, Biologia, Zootechnika (studia stacjonarne, I stopień)

- studenci i studentki IV roku z kierunku Weterynaria (studia jednolite magisterskie, VIII semestr)

- studenci i studentki V roku z kierunku Weterynaria (studia jednolite magisterskie)

- studenci i studentki II roku z kierunków: Biologia, Zootechnika, Turystyka Przyrodnicza (studia stacjonarne, II stopień).

Oferowane wsparcie

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • 120-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów I stopnia
  • 160-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów Weterynarii
  • 360-godzinne krajowe staże zawodowe dla wszystkich studentów II stopnia
  • 160-godzinne zagraniczne staże zawodowe dla studentów II stopnia

 

  • Atrakcyjne stypendium stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania
  • Badania medycyny pracy
  • Zwrot kosztów opieki nad stażystą (dla pracodawców)

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dokumenty

Zapoznaj się z Regulaminem i zasadami realizacji staży udostępnionymi na naszej stronie internetowej

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Technologii Drewna

III piętro, pokój 330-331

ul. Wojska Polskiego 38/42

60-627 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: