Studiujesz - praktykuj II WES

Studiujesz - praktykuj II. Program stażowy dla Studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 
Numer: 
POWR.03.01.00-00-S023/17
Wartość: 
1.887.000,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.11.2018 do 31.10.2020

O projekcie

W ramach projektu ponad 320 studentów i studentek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego zdobędzie doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio ze swoim kierunkiem studiów.

UCZESTNICY PROJEKTU TO:

- studenci i studentki III roku Ekonomii (studia stacjonarne, I stopień)

- studenci i studentki III roku Finansów i Rachunkowości (studia stacjonarne, I stopień)

- studenci i studentki II roku Ekonomii (studia stacjonarne, II stopień)

Oferowane wsparcie

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • 160-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów I stopnia
  • 320-godzinne krajowe staże zawodowe dla studentów II stopnia
  • 320-godzinne zagraniczne staże zawodowe dla studentów I i II stopnia

 

  • Atrakcyjne stypendium stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania
  • Badania medycyny pracy
  • Zwrot kosztów opieki nad stażystą (dla pracodawców)

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dokumenty

Zapoznaj się z Regulaminem i zasadami realizacji staży udostępnionymi na naszej stronie internetowej:

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Technologii Drewna

III piętro, pokój 330-331

ul. Wojska Polskiego 38/42

60-627 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: