Studia dualne WTD - Technologia Drewna

Technologia Drewna – inżynierskie dualne studia praktyczne na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 

Numer: 
POWR.03.01.00-00-DU81/18-01
Wartość: 
2.082.998,37 zł
Okres realizacji: 
Od 01.04.2019 do 31.03.2023

O projekcie

Inżynierskie dualne studia praktyczne na kierunku Technologia Drewna to nowatorskie połączenia nauki i praktyki, wiedzy/teorii na uczelni z umiejętnościami/doświadczeniem u partnera przemysłowego.

Projekt kładzie nacisk przede wszystkim na ścisłą współpracę uczelni z zakładami z branży przetwórstwa drzewnego, poprzez oganizowanie wizyt studyjnych czy staży zawodowych. W planie studiów dualnych uwzględniono już od pierwszego roku płatne staże zawodowe u partnerów z branży przemysłu drzewnego, a także liczne wizyty studyjne w zakładach obróbki drewna w całym kraju. Dodatkowym wspaciem w projekcie będą specjalistyczne kursy językowe i komputerowe podnoszące kwalifikacje zawodowe i zwiększające atrakcyjność przyszłego absolwenta na rynku pracy.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii drewna. W semestrach 1, 3 i 5 zajęcia odbywają się głównie na uczelni, a w semestrach 2, 4, 6 i 7 częściowo na uczelni, a w przeważającej mierze w zakładach pracy, w postaci trzymiesięcznych płatnych staży zawodowych i praktyk.

Po ukończeniu inżynierskich studiów dualnych absolwent może podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na  Wydziale Technologii Drewna w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia te trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera technologii drewna.

Oferowane wsparcie

Strona w budowie

Dokumenty

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

budynek Collegium Maximum (niska część) p. 171 (I piętro)

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

 

e-mail: duo_wtd@up.poznan.pl

tel.: (61) 846 67 72

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Koordynator projektu - Paulina Kaczmarek