Prototypowa technologia zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy

Prace badawczo rozwojowe nad prototypową technologią zbioru i przetwarzania rdzeni kolb kukurydzy na cele energetyczne

Numer: 
POIR.04.01.04-00-0018/18-00
Wartość: 
2.707.118,38 zł
Okres realizacji: 
Od 01.08.2019 do 31.01.2022