Opti-wood

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym 

Numer: 
BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018
Wartość: 
7.469.364,00 zł
Okres realizacji: 
Od 22.12.2017 do 21.12.2020