Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków

Numer: 
POIR.04.01.02-00-0008/18-00
Wartość: 
2.160.500,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.09.2018 do 31.08.2021