Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę i ochronę roślin

Opracowanie innowacyjnych środków wspomagających uprawę i ochronę roślin przy jednoczesnej poprawie ich zdrowotności i jakości gleb poprzez  wykonanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

Numer: 
RPZP.01.01.00-32-0017/18-00
Wartość: 
1.351.630,05 zł
Okres realizacji: 
Od 17.10.2018 do 31.10.2021