Najlepsi z Natury 2.0.

Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Numer: 
POWR.03.05.00-00-Z210/18-01
Wartość: 
12.370.865,13 zł
Okres realizacji: 
Od 01.10.2019 do 30.09.2023