Mobilność edukacyjna

Numer: 
2020-1-PL01-KA103-079029
Wartość: 
286.400,00 EUR
Okres realizacji: 
Od 01.06.2020 do 30.09.2021