INOMEL

Innowacje technologiczne oraz systemu monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego     

Numer: 
BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017
Wartość: 
1.449.375,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.01.2018 do 31.12.2020