Innowacyjny proces produkcji wzbogaconego pelletu

Opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego pelletu z powszechnie dostepnego na rynku zanieczyszczonego surowca
 
Numer: 
RPLB.01.01.00-08-0043/16-00
Wartość: 
64.600,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.05.2018 do 31.10.2018