Innowacyjna Wielkopolska

Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski

 

Numer: 
POWR.03.05.00-00-ZR42/18-01
Wartość: 
12.370.079,75 zł
Okres realizacji: 
Od 01.10.2019 do 30.09.2023

O projekcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w terminie 01.10.2019 - 30.09.2023 r. realizuje projekt: „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski” nr POWR.03.05.00-00-ZR42/18. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych przyznanych w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest trwała poprawa jakości i efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w aspektach nauczania i zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju regionalnego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Dostosowanie programów kształcenia realizowanych w ramach nauk o żyności do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.
 • Dostosowanie programów kształcenia realizowanych w ramach nauk o zwierzętach do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.
 • Dostosowanie programów kształcenia realizowanych w ramach nauk rolniczych i leśnych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.
 • Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym odpowiadającym potrzebom regionu.
 • Program rozwoju kompetencji studentów w odpowiedzi na potrzeby regionu.
 • Realizacja wysokiej jakości studiów doktoranckich w ramach szkoły doktorskiej.
 • Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej.
 • Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu: Geotechnologie, Hydrotechnika i Transport Wodny oraz Ekonomia i finanse w agrobiznesie.

W realizaji ostatniego działania zaplanowane jest również właczenie w program kształcenia wykładowców z zagranicy.

Dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie chcące zapoznać się z dokumentacją rekrutacyjną prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty z biurem projektu. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT. 

Harmonogram wsparcia

HW: 

Geotechnologie, Hydrotechnika i Transport Wodny - plany zajęć:

rok 2019/2020 semestr zimowy ZOBACZ PLAN

rok 2019/2020 semestr letni ZOBACZ PLAN

rok 2020/2021 semestr zimowy ZOBACZ PLAN

rok 2020/2021 semestr letni ZOBACZ PLAN

 

 

Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie - plany zajęć:

rok 2020/2021 semestr zimowy (I edycja) WYDZIAŁ EKONOMICZNY      INNE WYDZIAŁY

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Budynek Technologii Drewna III piętro p. 331331.2a331.2b331.2c
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań

Tel: 61 846 6773 / 6770 / 6565 / 6575
email: zintegrowany@up.poznan.pl

ZESPÓŁ PROJEKOWY: 

 • Kierownik projektu: Hanna Popek
 • Koordynator zadania: Katarzyna Paczkowska
 • Koordynator projektu: Maria Rajczak
 • Specjalista ds. projektu: Paulina Pawlak
 • Koordynator zadania: Daria Pawelska
 • Referent ds. szkoleń: Aleksandra Łozowska