Innovative fire- and water resistant cellulose-based material (CellMat4ever)

Innovative fire- and water resistant cellulose-based material (CellMat4ever)

 
Program:
„Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019
Finansowanie:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: 
prof. dr hab Bartłomiej Mazela 
Partnerzy:
Numer: 
NOR/POLNOR/CellMar4ever/0063/2019-00
Wartość: 
4 389 010,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.11.2020 do 31.10.2023