GrasSAT - Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices

GrasSAT - Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions
to support management practices
 
Program/nr konkursu: 
Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019
Finansowanie: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu: 
Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, 
Partnerzy: 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS) – Kierownik zadania: prof. dr hab. P. Goliński
  • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), 
  • Norwegian Research Centre (NORCE), 
  • GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło
Wartość: 
4 281 501,90 zł
Okres realizacji: 
Od 01.06.2020 do 30.06.2023