CROPTECH

Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna (CROPTECH)

 

Numer: 
BIOSTRATEG2/298241/1O/NCBR/2016
Wartość: 
452.500,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.06.2016 do 31.05.2019