Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu.

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu jest nowoczesnym, specjalistycznym budynkiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, w którym planuje się prowadzenie badań weterynaryjnych, przedklinicznych i translacyjnych umożliwiających przeniesienie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej.

Numer: 
RPWP.01 .01.00-30-0005/19
Wartość: 
38 329 395,00 zł,
Okres realizacji: 
Od 01.01.2021 do 30.06.2022