BIOHEROD

Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu
Kierownik projektu: Prof dr hab. Grzegorz Skrzypczak
 
Numer: 
BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017
Wartość: 
830.000,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.06.2017 do 31.05.2020