Akademickie Biuro Karier

Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt zakończony

 

Numer: 
POWR.03.01.00-00-B060/15
Wartość: 
683.525,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.10.2016 do 30.09.2019