Lista pracowników

Kierownik Działu Projektów
Starszy Specjalista
Starszy Specjalista
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Specjalista ds. rozliczeń
Koordynator projektu
Samodzielny referent
Referent ds. szkoleń
Kierownik projektu
Koordynator zadania
Specjalista ds. projektu
Koordynator zadania
Specjalista ds. projektu
Starszy Specjalista
Kierownik projektu
Koordynator projektu
Specjalista ds. projektu
Kierownik projektu
Starszy specjalista
Koordynator projektu
Samodzielny referent
Specjalista ds. zamówień
Koordynator projektu
Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych i centrów