Staże

INFORMACJE OGÓLNE:

Od 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizuje program stażowy skierowany do studentów i studentek wszystkich 8 Wydziałów. Celem programu jest wzrost kompetencji zawodowych i społecznych oraz przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego u Pracodawców, których profil działalności jest bezpośrednio związany z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach. Oznacza to, że Program stażu powinien być związany z danym kierunkiem studiów.

Obecnie (do końca października 2020 r.) realizujemy 5 projektów stażowych na 6 Wydziałach UPP:

  • Wydział Leśny
  • Wydział Technologii Drewna
  • Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  • Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Aby dowiedzieć się więcej – zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową programu.

  

https://finch.up.poznan.pl/staze/

UWAGA: Każdy projekt charakteryzuje się nieco innymi zasadami realizacji, obowiązują także różne dokumenty. Dlatego w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni Wydział, a następnie zapoznać się z zakładką „Dla Pracodawców”.


PLANY:

Od 2021 roku zamierzamy kontynuować program stażowy w ramach projektu Najlepsi z natury 2.0. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.