Staże

Uczestnik/czka Programu może w ramach Indywidualnej Ścieżki Wsparcia skorzystać
z zagranicznego stażu akademickiego (job shadowing) lub praktycznego (on the job),
a także krajowego stażu praktycznego.
 
Dydaktyk może wziąć udział maksymalnie jeden raz w stażu zagranicznym oraz jeden raz w stażu krajowym. Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdów umieszczone zostały w regulaminie
 
 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻY:

 

 

RELACJE Z DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH STAŻY

     

 

Zobacz więcej .......

Dokumenty

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY

 
 
STAŻ ZAGRANICZNY AKADEMICKI ORAZ PRAKTYCZNY  
 
Wyciąg z regulaminu z najważniejszymi informacjami dotyczącymi staży

Wersja PL      Wersja EN

Stawki diet za jeden dzień niezbędne do wyliczenia kwoty stypendium stażowego

(PDF) 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o znajomości języka obcego

(PDF) 

Załącznik nr 6 - Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w stażu zagranicznym

(PDF)     (WORD)

Załącznik nr 7 - Sprawozdanie ze stażu zagranicznego 

(PDF)     (WORD)

Załącznik 8 - Lista obecności ze stażu zagranicznego

(PDF)     (WORD)

Załącznik 9 - Wniosek o wyjazd na staż zagraniczny 

(PDF)     (WORD)

 
 
STAŻ KRAJOWY PRAKTYCZNY
 
Wyciąg z regulaminu z najważniejszymi informacjami dotyczącymi staży

Wersja PL

Załącznik nr 10 - Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w stażu krajowym

(PDF)     (WORD)

Załącznik nr 11 - Sprawozdanie ze stażu krajowego 

(PDF)     (WORD)

Załącznik nr 12 - Lista obecności ze stażu krajowego

(PDF)     (WORD)

Załącznik nr 13 - Informacja o przyznaniu dodatku dla opiekuna stażu

(PDF)     (WORD)

Załącznik nr 14 - Wzór noty księgowej

(WORD)

Załącznik nr 15 - Oświadczenie pracodawcy o wypłacie dodatku dla opiekuna stażu

Opiekun stażu - pracownik przedsiębiorstwa
(PDF)     (WORD)
 
Opiekun stażu - właściciel przedsiębiorstwa
(PDF)     (WORD)
 
Wniosek o zaliczkę na staż krajowy
 
(PDF)     (WORD)
 
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - samochód osobowy
 
(PDF)     (WORD)
 
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - komunikacja zbiorowa
 
(PDF)     (WORD)