Kontakt

Biuro Projektu:
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Projektów
Budynek Wydziału Technologii Drewna
III piętro p. 331.2.
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
 
Tel: +48 61 846 6568
 
 
 
Zespół Projektu:
 
Kierownik Projektu
 Specjalista ds. Projektu
Koordynator zadania