Język obcy

​Zapraszamy do udziału w lektoratach z języków obcych.
W ramach programu PKD oferujemy zajęcia z:

 

języka
angielskiego

 

języka
niemieckiego

 

języka
rosyjskiego
Wsparcie dostępne dla osób biorących udział w pierwszej edycji rekrutacji do programu PKD w związku z realizacją lektoratu w wymiarze od 240h - 360h.
Limit miejsc zstał wyczerpany.
 

Tematyka lektoratów obejmuje:

  • Zadania, ćwiczenia i praktyka zmierzająca do osiągnięcia znajomości języka na poziomie B2/C1 (wg klasyfikacji Rady Europy),
  • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym zarówno dla studentów polsko- jak i obcojęzycznych,
  • Zdobycie umiejętności przekazywania wiedzy, objaśniania zagadnień dotyczących dziedziny wiedzy wykładanej podczas prowadzonych zajęć,
  • Ćwiczenia usprawniające komunikację ustną,
  • Zwiększenie płynności i swobody wypowiadania się,
  • Praca nad poprawnością językową,
  • Pozyskanie umiejętności globalnego rozumienia tekstów fachowych,
  • Umiejętności zrozumienia dyskusji na tematy specjalistyczne,
  • Zwiększenie swobody interakcji w relacji wykładowca-student zagraniczny, wykładowca-partner zagraniczny,
  • Zajęcia zakończone testem potwierdzającym osiągnięcie oczekiwanego poziomu wiedzy.

Rekrutacja

JĘZYK ANGIELSKI

Rekrutacja na lektorat odbywa się poprzez wypełnienie testu poziomującego oraz ankiety dotyczącej preferencji dni oraz godzin, w których mają odbywać się zajęcia. Na ich podstawie zostaną stworzone poszczególne grupy. W kolejnym kroku wszystkie zainteresowane osoby zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne, w trakcie którego poznacie Państwo lektora oraz ustalicie wspólnie formę realizacji zajęć.

ZGŁOSZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI - rekrutacja zakończona podczas pierwszej edycji rekrutacji do programu

 

JĘZYK NIEMIECKI

Rekrutacja na lektorat odbywa się poprzez wypełnienie testu poziomującego oraz ankiety dotyczącej preferencji dni oraz godzin, w których mają odbywać się zajęcia. Na ich podstawie zostaną stworzone poszczególne grupy. W kolejnym kroku wszystkie zainteresowane osoby zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne, w trakcie którego poznacie Państwo lektora oraz ustalicie wspólnie formę realizacji zajęć.

ZGŁOSZENIA NA JĘZYK NIEMIECKI - rekrutacja zakończona podczas pierwszej edycji rekrutacji do programu

 

JĘZYK ROSYJSKI

Rekrutacja na lektorat odbywa się poprzez wypełnienie testu poziomującego. Na jego podstawie zostaną stworzone poszczególne grupy. W kolejnym kroku wszystkie zainteresowane osoby zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne, w trakcie którego poznacie Państwo lektora oraz ustalicie wspólnie formę realizacji zajęć.

ZGŁOSZENIA NA JĘZYK ROSYJSKI:  ze względu na fakt, iż kursy z j. rosyjskiego prowadzi inna szkoła językowa, wszystkich zainteresowanych tym kursem prosimy o kontakt mailowy. Otrzymają Państwo od nas indywidualnie wygenerowane linki z testem poziomującym. Rekrutacja zakończona podczas pierwszej edycji rekrutacji do programu