Career coach

WSPARCIE INDYWIDUALNE
 

Konsultacje z career coachem to jeden z elementów Programu PKD.

Spotkania odbywają się w ramach:
•    Wstępnego Bilansu Kompetencji (I oraz II Ścieżka Wsparcia)
•    Coachingu Kompetencji (I Ścieżka Wsparcia)
•    Końcowego Bilansu Kompetencji (I oraz II Ścieżka Wsparcia)
•    Superwizji (I Ścieżka Wsparcia)

Informacje na temat Ścieżek Wsparcia

 

 

CAREER COACH

 

Career coach to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Wstępnego i Końcowego Bilansu Kompetencji oraz sesji Coachingu. Jest także obserwatorem w trakcie Superwizji.

Uczestnicy/czki Programu PKD biorą udział w konsultacjach z panią Mirosławą Leopold lub panią Anną Agatą Nowak.

Biogramy pań career coach

 

 

Przypominamy, że rejestrując się na spotkanie z career coachem, wybieramy jedną ze specjalistek.

 

Kalendarze z dostępnymi terminami spotkań: