Program EDUKACJA, MF EOG 2014-2021 - nabór wniosków

Szkolenie dla: 
Termin szkolenia: 
08.02.2021

Szanowni Państwo

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła drugi nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Całkowita dostępna alokacja wynosi 14 381 096 EUR. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów. Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu. 

 

KOMPONENT I - Profesjonalny rozwój kadry  

Dostępna wysokość środków: 822 740 EUR

https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-i-profesjonalny-rozwoj-kadry/ 

 

KOMPONENT II - Mobilność w szkolnictwie wyższym  

Dostępna wysokość środków: 1 371 178 EUR

https://education.org.pl/nabory_archiwum/mobilnosc-szkolnictwo-wyzsze/ 

 

KOMPONENT III - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego  

Dostępna wysokość środków: 6 513 589 EUR

https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-iii-wspolpraca-instytucjonalna/ 

 

KOMPONENT IV - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) 

Dostępna wysokość środków: 5 673 589 EUR

https://education.org.pl/nabory_archiwum/komponent-iv-wspolpraca-instytucjonalna-2/ 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW: ​do 12.04.2021  (do godz. 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: do 100% całkowitego kwalifikowalnego kosztu projektu

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: w zależności od komponentu

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: w zależności od komponentu

 

OBSZARY PRIORYTETOWE: edukacja włączająca, zarządzanie w sektorze edukacji, rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,

rozwój poradnictwa zawodowego, edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”).

 

W razie ewentualnych wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Operatorem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)  https://education.org.pl/kontakt/

Zapraszamy do Strefy Beneficjenta w celu zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania  https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/?utm_source=sio&utm_medium=maile&utm_campaign=nabor

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z:

Joanną Pietrzak (tel.61 8487012) i Anetą Dach (tel.61 846 6194)

email: joanna.pietrzak@up.poznan.pl, aneta.dach@up.poznan.pl

Collegium Maximum, pok. 309