Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri - zaproszenie konkursowe NCN

Szkolenie dla: 
Termin szkolenia: 
Od 21.01.2021 do 14.02.2021

Szanowni Państwo

Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej.

CEL: Utworzenie sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej i umożliwienie wybitnym naukowcom prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

DLA KOGO: Instytucje naukowe, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

ZAKRES FINANSOWANIA: do 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri, w tym:
•    wynagrodzenie Principal Investigator: 100 000 EUR rocznie,
•    wynagrodzenia zespołu badawczego i stypendia (zgodnie z regulaminem NCN),
•    koszty związane z badaniami prowadzonymi w Centrum (materiały eksploatacyjne, podróże, publikacje itp.)
•    koszty wspólnych działań z partnerem z Niemiec

OKRES FINANSOWANIA: 5 lat

ZGŁOSZENIA: w formie elektronicznej do 14 lutego 2021 r.

NCN zaprasza do udziału w jednym z webinariów poświęconych Programowi Dioscuri. Wszystkie spotkania będą zawierać te same treści.
•    I - 28.01.2021, 14:00-15:30 CET
•    II - 03.02.2021, 14:00-15:30 CET   
•    III - 09.02.2021, 14:00-15:30 CET
Aby zgłosić swoją chęć udziału jednym z webinariów, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dioscuri@gv.mpg.de z nazwą instytucji, imieniem i nazwiskiem osoby, która weźmie udział w spotkaniu i preferowaną datą webinarium. Po potwierdzeniu rejestracji mailowej otrzymają Państwo link do spotkania online.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z:
Hanną Agacińską
tel. 61 846 6196
e-mail: hanna.agacinska@up.poznan.pl  
Collegium Maximum, pok. 309  

Szczegóły:
Informacje o projekcie -  https://ncn.gov.pl/dioscuri/
Zaproszenie konkursowe -  https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/invitation  
Ogłoszenie NCN -  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-11-dioscuri-4-nabor-jednostek