Erasmus+ - wyjazdy zagraniczne dla dydaktyków

Zapraszamy nauczycieli akademickich do aplikowania na wyjazdy Erasmus+ w roku 2020/2021! Termin rekrutacji upływa 7.12.2020.
 

 

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia (które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne) oraz opracowywania programów nauczania.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnej aplikacji, wypełnionej w aktualnym formularzu 2020/2021.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- datę mobilności (5 dni roboczych bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- język obcy, w którym będą prowadzone zajęcia,
- wybraną dziedzinę akademicką (kod ISCED)
- zaznaczoną grupą odbiorców,
- podpis aplikującego oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej (lista uczelni partnerskich UPP),

Zasady realizacji wyjazdów, sposób finansowania oraz wykaz wymaganych dokumentów są dostępne TUTAJ.

Termin składania aplikacji upływa 7.12.2020.
Zgłoszenia (skan Staff Mobility Agreement for Teaching) przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem mailowym joanna.pietrzak@up.poznan.pl.