Erasmus+

 

W ramach Programu Erasmus+ pracownicy administracyjni i inni pracownicy nie prowadzący zajęć dydaktycznych mają możliwość zrealizowania wyjazdów do uczelni lub innych instytucji zagranicznych. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 
Mobilność finansowana jest z budżetu programu, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu oraz ryczał na koszty podróży. 

 

Aby dowiedzieć się więcej – zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową programu: